1

The smart Trick of تخته نرد شرطی That Nobody is Discussing

News Discuss 
زدن در تخته نرد آنلاین زمانی است که یک چکر در نقطه ای قرار می گیرد که توسط یک چکر مخالف اشغال شده است. مزیت این کار این است که نه تنها تعدادی از امتیاز ها را به حریف برگردانید . بلکه اگر حریف شماره های مناسب را برای برگشتن https://wtbhdrg.cf/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story