1

خرید ملک در ترکیه

News Discuss 
بر اساس این قانون در صورتی که مابقی اقساط باقیمانده کمتر از 36 قسط باشد، فرد باید 1 درصد از کل مبلغ وام را به عنوان جریمه به بانک پرداخت کند و اگر تعداد اقساط باقیمانده بیشتر از 36 قسط باشد، فرد باید 2 درصد از کل مبلغ وام https://andre232it.azzablog.com/8760969/هزینههای-خرید-ملک-در-ترکیه-behboodhomes

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story